Chi bộ Khoa Quản trị doanh nghiệp tổ chức Lễ kết nạp Đảng   5/23/2016 2:43:10 PM
Ngày 23 tháng 5 năm 2016, tại phòng họp số 1 nhà I, chi bộ Khoa Quản trị doanh nghiệp đã tổ chức Lễ kết nạp đảng cho 6 Đảng viên mới

Công tác phát triển Đảng là một trong những nội dung công tác quan trọng và vì vậy luôn được chi bộ Khoa Quản trị doanh nghiệp chú trọng trong các năm học vừa qua. Trung bình hàng năm, chi bộ theo dõi, bồi dưỡng và kết nạp Đảng từ 6 đến 7 đảng viên mới.

Ngày 23 tháng 5 năm 2016, tại phòng họp số 1 nhà I, chi bộ đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 6 Đảng viên mới, trong đó có 2 đồng chí là cán bộ, giảng viên của Khoa và 4 sinh viên. Trong số 4 sinh viên, có 3 sinh viên năm cuối (khóa 48) và 01 sinh viên năm thứ 3 (khóa 49).

Với 6 đảng viên mới được kết nạp, hiện tại, chi bộ Khoa Quản trị doanh nghiệp có tổng số 29 đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực của khoa, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ nhà trường giao trong giai đoạn phát triển mới.  

TIN KHÁC
Ngày 20 tháng 5 năm 2016, tại Phòng họp số 2 nhà I, Khoa Quản trị doanh nghiệp đã tổ chức Hội nghị Thông tin khoa học học kỳ II năm học 2015-2016 với chủ đề: "Những kiến thức cập nhật về quản trị kinh doanh hiện đại"
Ngày 21 tháng 4 năm 2016, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức Hội nghị thông báo kết quả nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2015-2016 và tổng kết 5 năm hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên giai đoạn 2011-2016.