Bộ môn Quản trị tác nghiệp kinh doanh   11/16/2015 1:26:41 PM

Bộ môn Quản trị tác nghiệp kinh doanh

http://vcu.edu.vn/vi/images/KhoaQTDN/TaptheBMQTDNTM_resize.JPG

 

1) Danh sách các giảng viên của bộ môn

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

1

Trần Văn Trang

Tiến sĩ

 Trưởng BM,

Giảng viên

2

Lã Tiến Dũng

Thạc sĩ

Phó Trưởng BM,

Giảng viên

3

Hoàng Cao Cường

Thạc sĩ

Giảng viên

4

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Thạc sĩ

Giảng viên

5

Nguyễn Ngọc Hưng

Thạc sĩ

Giảng viên

6

Đào Thị Phương Mai

Thạc sĩ

Giảng viên

7

Vũ Thị Như Quỳnh

Thạc sĩ

Giảng viên

8

Trịnh Thị Nhuần

Thạc sĩ

Giảng viên

9

Nguyễn Ngọc Dương

Thạc sĩ

Giảng viên

10

Trần Kiều Trang

Tiến sĩ

Phó Trưởng khoa Đào tạo quốc tế,

Giảng viên kiêm nhiệm

11 Bùi Minh Lý Thạc sĩ Giảng viên chính (thỉnh giảng)

2) Các học phần giảng dạy:
 
- Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mại
- Quản trị dự án
- Quản trị sản xuất
- Quản trị bán hàng
- Quản trị nhóm làm việc
- Quản trị văn phòng