Bộ môn Quản trị học   11/16/2015 1:28:44 PM

Bộ môn Quản trị học

D:\Ha\du lieu cuu ngay -\Web\bm nlqt\IMG_0645.JPG

1) Danh sách các giảng viên của bộ môn


TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Trưởng Bộ môn, Giảng viên

2

ThS Đào Hồng Hạnh

Phó Trưởng Bộ môn, Giảng viên

3

ThS Dương Thị Thúy Nương

Tổ trưởng Công đoàn, Giảng viên

4

PGS.TS Trần Hùng

Giảng viên cao cấp

5

PGS.TS Bùi Hữu Đức

Giảng viên cao cấp, Trưởng Khoa

6

TS Trần Thị Hoàng Hà

Giảng viên, Phó Trưởng Khoa

7

ThS Phạm Trung Tiến

Giảng viên

8

TS. Lê Tiến Đạt

Giảng viên kiêm nhiệm, Phó trưởng phòng Quản lý Khoa học

9

ThS Trịnh Đức Duy

Giảng viên

10

ThS Phương Thanh Thanh

Giảng viên

11

ThS Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Giảng viên

12

PGS.TS Nguyễn Thị Bích Loan

Giảng viên cao cấp (kiêm nhiệm), Phó Hiệu trưởng

13

ThS Hoàng Thị Phi Yến

Giảng viên chính (kiêm nhiệm), Phó Trưởng phòng Khảo thí  và ĐBCLGD

14

TS Nguyễn Thanh Hải

Giảng viên kiêm nhiệm, Phó Trưởng khoa Sau đại học

15

ThS Mai Thị Lan Hương

Thư ký Khoa

 16
ThS  Chu Thị Hà Giảng viên  
 17
ThS Trần Thị Thu Giảng viên  


2) Các học phần giảng dạy:

TT

Tên học phần

 1

Quản trị học

 2

Quản trị rủi ro

 3

Văn hóa kinh doanh