Lý lịch khoa học ThS Hoàng Thị Phi Yến   11/13/2015 3:18:00 PM

LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: HOÀNG THỊ PHI YẾN

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 25/03/1962

Nơi sinh: Hải Phòng

Quê quán: Xã Phúc Hòa, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất:

Năm, nước nhận học vị:

Chức danh khoa học cao nhất: Thạc sỹ

Năm bổ nhiệm: 1996

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 44 ngõ 75 đường K4 phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: CQ: 0437683713 NR: 0437645265 DĐ: 0904226459

Fax:

Email: yen-tckhtm@vcu.edu.vn; phiyenhoang@ymail.com


 1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Thương mại

Ngành học: Nghiệp vụ kỹ thuật kinh doanh ăn uống

Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1984

Bằng đại học 2: Năm tốt nghiệp:

 1. Sau đại học

- Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh tế và Quản lý các ngành dịch vụ Năm cấp bằng: 1996

Nơi đào tạo: Trường Đại học Thương mại

- Tiến sĩ chuyên ngành: Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:


 1. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh Mức độ sử dụng:

 1. Mức độ sử dụng:


  1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhận

7/1984 – 5/1996

Khoa KS – DL

Giáo viên

5/1996 – 8/2006

Khoa Quản trị doanh nghiệp

Giáo viên

8/2006 – 6/2011

Từ 9/2010 – 6/2011

Tạp chí KHTM

Thư ký Tòa soạn

PGĐ Viện PTTM

Từ 6/2011- nay

Phòng KT&ĐBCLGD

Phó trưởng phòng


  1. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Chế biến các sản phẩm từ giá đỗ

1986

Trường

Tham gia

2

Chế biến các sản phẩm cho trẻ em mẫu giáo ăn bữa phụ

1988

Trường

Tham gia

3

Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến thương mại trong điều kiện hội nhập

2002

Trường

Chủ nhiệm

4

“Thực đơn nuôi dưỡng người lái máy bay” do Kỹ sư Cao Minh Lập chủ trì

1985

Bộ

Tham gia

5

Xây dựng khẩu phần ăn cho công nhân mỏ Vàng Danh” – Đề tài nhánh do CN. Lê Thanh Xuân chủ trì

1987

Nhà nước

Tham gia

6

“555 món ăn Việt Nam – Kỹ thuật chế biến và giá trị dinh dưỡng” do Kỹ sư Trịnh Thị Chung và Cử nhân Lê Thanh Xuân đồng chủ trì.

1991

Bộ

Tham gia

7

“Tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động xuất khẩu ở nước ta hiện nay” do PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bích chủ trì

2001

Bộ

Tham gia

8

“Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn Hà Nội” do TS. Bùi Hữu Đức chủ trì

2007

Bộ

Tham gia

9

Dự án R&D “Nghiên cứu thành lập Viện Phát triển Thương mại thuộc Trường Đại học Thương mại” do PGS.TS. Nguyễn Doãn Thị Liễu chủ trì.

2008

Trường

Thư ký

10

Dự án R&D “Tổ chức hệ thống thông tin, phát triển quan hệ giữa Viện Phát triển thương mại với đội ngũ cộng tác viên và tổ chức cơ sở dữ liệu phát triển thương mại”

2010 – 2011

Trường

Chủ nhiệm

11

Dự án R&D “Hoàn thiện công tác quản lý và in sao đề thi học phần góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Thương mại”

2012 – 2013

Trường

Chủ nhiệm

12

Dự án R&D” Tổ chức mã hóa, lưu trữ bảng điểm học phần trình độ đại học tại Trường Đại học Thương mại

2013 - 2014

Trường

Chủ nhiệm

 1. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Tham gia biên soạn giáo trình “555 món ăn – Kỹ thuật chế biến và giá trị dinh dưỡng” – Bộ môn Nghiệp vụ khách sạn; Đã tái bản nhiều lần

1991


 

2

Biên soạn chương trình và bài giảng môn Quản lý nhà nước về kinh tế và thương mại 45 tiết – giảng cho sinh viên khoa Kinh tế Trường Đại học Thương mại

2001


 

3

Đồng chủ biên tập bài giảng Khoa học quản lý 45 tiết – Giảng cho sinh viên của trường ĐHTM

2004


 

4

Bài viết “Vai trò của Nhà nước đối với sự phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam” – Hội thảo khoa học quốc gia “Thương mại điện tử với đổi mới và phát triển đào tạo kinh tế, quản trị kinh doanh của các trường đại học nước ta”

2002


 

5

Bài viết “Đổi mới phương pháp giảng dạy, thi – kiểm tra môn Khoa học quản lý” – Hội thảo “Đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý đào tạo trường Đại học Thương mại”

2003


 

6

Bài viết “Tăng cường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Việt Nam” – Hội thảo khoa học quốc tế “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp – Các góc độ tiếp cận - thực tiễn và giải pháp”

2008


 

7

Bài viết “Vài kinh nghiệm nhỏ để tổ chức tốt giờ thảo luận học phần Quản trị học trong đào tạo theo học chế tín chỉ” Hội thảo “Đổi mới phương pháp giảng lý thuyết và tổ chức quản lý giờ thực hành trong cấu trúc tín chỉ của học phần”

2008


 

8

Bài viết “Một vài ý kiến về đào tạo theo phương thức từ xa” – Hội nghị khoa học “Quy trình, phương pháp giảng dạy và hướng dẫn tốt nghiệp từ xa đối với hệ vừa làm, vừa học”

2009


 

9

Bài viết “Hoàn thiện công tác tổ chức các khâu công việc đảm bảo chất lượng biên tập các bài báo, tin, bài của Tòa soạn Tạp chí Khoa học Thương mại” – Hội thảo Tiếp tục đổi mới quản lý để nâng cao chất lượng đào tạo

2010


 

10

Đồng chủ biên Giáo trình “Khoa học quản lý” dùng cho sinh viên ĐHTM

Đang trong quá trình hoàn tất thủ tục để xuất bản nhưng Nhà trường thay đổi chương trình đào tạo nên dừng không cho xuất bản 2013


 

11

Bài viết: “Quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại” - Hội thảo khoa học Khoa Quản trị doanh nghiệp về Quản trị rủi ro của doanh nghiệp

2015


 

12

Thông tin khoa học Bộ môn: “Một số phương thức đo lường rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại”

2015


 

13

Thông tin khoa học Bộ môn: “Một số mô hình quản lý vốn ngân sách trong doanh nghiệp nhà nước trên thế giới”

2015


 

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2015

Xác nhận của Trưởng bộ môn Người khai ký tên

(Ghi rõ chức danh, học vị)

ThS.GVC. Hoàng Thị Phi Yến


Xác nhận của Trường

HIỆU TRƯỞNG