Lý lịch khoa học PGS, TS Bùi Hữu Đức   5/13/2016 9:34:09 AM

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I.       LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Bùi Hữu Đức

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 24/02/1970

Nơi sinh: Hà Giang

Quê quán: Vũ Quý - Kiến Xương - Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2004, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất: Phó Giáo sư

Năm bổ nhiệm: 2009

Chức vụ (hiện tại): Trưởng khoa

Đơn vị công tác (hiện tại): Khoa Quản trị doanh nghiệp - Trường đại học Thương mại.

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 19E2 - TT ĐHTM - Mai Dịch - Cầu Giấy – Hà Nội.

Điện thoại liên hệ:  0913002961

Fax:

Email: buihuuductm@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.      Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Thương mại

Ngành học: Kinh tế và kế hoạch thương nghiệp

Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 1990

Bằng đại học 2:                                                              Năm tốt nghiệp:

2.      Sau đại học:

- Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh tế các ngành sản xuất và dịch vụ. Năm cấp bằng: 1998.

Nơi đào tạo: Đại học Thương mại

- Tiến sĩ chuyên ngành: Kinh tế, quản lý và KHH kinh tế quốc dân. Năm cấp bằng: 2004.                                                                  

Nơi đào tạo: Đại học Thương mại

- Tên luận án: “Một số giải pháp phát triển thị trường nông thôn trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Hà Tây”

3.      Ngoại ngữ:    1. Tiếng Anh  C                         Mức độ sử dụng: Thường xuyên

2.                                                                                                        Mức độ sử dụng:

III.            QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhận

1/1991 - 9/1991

Bộ môn Kinh tế cơ sở - Khoa Kinh tế, Trường đại học Thương mại

Giảng viên tập sự

9/1991 - 8/1993

E95, F325, Quân đoàn 2

Bộ đội

9/1993 - 5/1995

Bộ môn Kinh tế cơ sở - Khoa Kinh tế, Trường đại học Thương mại

Giảng viên

5/1995 - 5/1997

Bộ môn Luật Kinh tế - Khoa Quản trị doanh nghiệp, Trường đại học Thương mại

Giảng viên

5/1997 - 5/2001

Bộ môn Luật Kinh tế - Khoa Quản trị doanh nghiệp, Trường đại học Thương mại

Phó Trưởng bộ môn

5/2001 - 5/2006

Khoa Quản trị doanh nghiệp

Phó Trưởng khoa

5/2006 - 5/2011

Phòng CTCT&SV và BM Nguyên lý Quản trị, Khoa Quản trị doanh nghiệp, Trường đại học Thương mại

Phó Trưởng phòng, giảng viên chính

6/2011- nay

Khoa Quản trị doanh nghiệp

Trưởng khoa

IV.  QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện tự do hóa thương mại

2002/2004

Bộ

Tham gia

2

Những giải pháp chủ yếu phát triển thị trường nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn hiện nay

2001/2005

Bộ

Tham gia

3

Phát triển và nâng cao hiệu lực công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân sự về hội nhập kinh tế quốc tế của các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội

2005/2007

Bộ

Tham gia

4

Một số giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ rau an toàn ở Hà Nội

2006/2007

Bộ

Chủ nhiệm

5

Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng mây tre đan của các làng nghề vùng Đồng bằng Sông Hồng

 

2008/2009

Bộ

Chủ nhiệm

6

Quản trị rủi ro của các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc

2016

Bộ

Chủ nhiệm

2.      Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

Tác giả/Đồng tác giả

1

Một vài suy nghĩ về việc cơ cấu, sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của loại hình doanh nghiệp quan trọng này trong thời gian tới

1998

Chuyên san khoa học Trường ĐH Thương mại số 27

Tác giả

2

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn - Bài toán không dễ tìm ra lời giải

1999

Chuyên san khoa học Trường ĐH Thương mại số 28

Tác giả

3

Khôi phục và phát triển làng nghề - một hướng đi quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn

2000

Chuyên san khoa học Trường ĐH Thương mại số 29

Tác giả

4

Một vài suy nghĩ về hiệu lực quản lý Nhà nước trong vấn đề tiêu thụ nông sản phẩm theo tinh thần Nghị quyết số 09/2000/NQ-CP của Chính phủ

2000

Chuyên san khoa học Trường ĐH Thương mại số 30

Tác giả

5

Quan tâm hơn nữa đến thị trường các yếu tố đầu vào của sản xuất nông nghiệp

2001

Chuyên san khoa học Trường ĐH Thương mại số 31

Tác giả

6

Quy hoạch phát triển hệ thống chợ nông thôn

10/6/2001

Báo Nhân Dân

Tác giả

7

Phát triển thị trường nông thôn trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

2001

Tạp chí Cộng sản số 622

Tác giả

8

Phát triển thị trường nông thôn Hà Tây theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá

2002

 

 Tạp chí Cộng sản số 661

Tác giả

9

Một vài ý kiến về thương mại điện tử và vai trò quản lý của Nhà nước

2002

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: “Thương mại điện tử với đổi mới và phát triển đào tạo kinh tế, quản trị kinh doanh của các trường đại học nước ta”

Tác giả

10

Tác động của hội nhập kinh tế đối với nông nghiệp, nông thôn nước ta trong giai đoạn hiện nay

2002

Chuyên san khoa học Trường ĐH Thương mại số 32

Tác giả

11

Một vài ý kiến về phát triển thị trường nông thôn nước ta trong giai đoạn hiện nay

2003

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia về phát triển thị trường nội địa trong điều kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế.

Tác giả

12

Phát triển hình thức hợp đồng trong sản xuất và tiêu thụ nông sản

2003

Tạp chí Khoa học Thương mại số 2

Tác giả

13

Những điều kiện cơ bản để đổi mới phương pháp giảng dạy có hiệu quả

2003

Kỷ yếu Hội thảo khoa học đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, Trường ĐH Thương mại

Tác giả

14

Để các làng nghề ở Hà Tây phát triển

2004

Tạp chí Cộng sản số 713

Tác giả

15

Đánh thức tiềm năng du lịch làng nghề Việt Nam

2004

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia về đẩy mạnh xúc tiến điểm đến du lịch Việt Nam

Tác giả

16

Một số kinh nghiệm nước ngoài trong việc phát triển thị trường nông thôn

2004

Tạp chí Khoa học Thương mại số 7

Tác giả

17

Phát triển sản xuất và tiêu thụ rau an toàn

2005

Tạp chí Khoa học Thương mại số 9

Tác giả

18

Để các doanh nghiệp nông nghiệp, nông thôn phát triển

2005

Tạp chí Khoa học Thương mại số 12

Tác giả

19

Sự hình thành ACFTA và vấn đề xuất khẩu nông sản của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc

2005

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: “Quan hệ Asean - Trung Quốc với phát triển thị trường và thương mại Việt Nam”

Tác giả

20

Thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp ở nông thôn

2006

 

Tạp chí Cộng sản số 765

 

Tác giả

21

Tăng cường liên kết trong quản trị chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp Việt Nam

2006

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: “Những vấn đề cơ bản về quản trị kinh doanh và thương mại trong bối cảnh công nghệ thông tin và kinh tế tri thức”

Tác giả

22

Tăng cường các mối liên kết trong phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay

2006

Tạp chí Khoa học Thương mại số 14

Tác giả

23

Đẩy mạnh tiêu thụ rau an toàn trên thị trường Hà Nội

2007

Tạp chí Khoa học Thương mại số 18

Tác giả

24

Một số vấn đề về phát triển thương mại điện tử của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh kinh tế mới

2007

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế: “Công nghệ thông tin và phát triển thương mại điện tử trong bối cảnh kinh tế mới”

Tác giả

25

Một số giải pháp nâng cao sức cạnh tranh xuất khẩu nông sản của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

2008

Tạp chí Khoa học Thương mại số 23

Tác giả

26

Phát triển thị trường nông sản nước ta trong điều kiện gia nhập Tổ chức thương mại thế giới

2008

 

Tạp chí Cộng sản số 788

 

Tác giả

27

Tăng cường trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp kinh doanh hàng nông sản thực phẩm nước ta trong giai đoạn hiện nay

2008

 

 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: “Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp - Các góc độ tiếp cận, thực tiễn và giải pháp”

Tác giả

28

Tăng cường trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp kinh doanh hàng nông sản thực phẩm

2008

Tạp chí Cộng sản số 794

Tác giả

29

Đẩy mạnh xuất khẩu hàng mây tre đan các làng nghề vùng Đồng bằng sông Hồng

2008

Tạp chí Khoa học Thương mại số 27

Tác giả

30

Tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp mây tre đan

2009

Tạp chí Quản lý kinh tế số 26

Tác giả

31

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với thị trường vật tư nông nghiệp nước ta hiện nay

2009

Tạp chí Khoa học Thương mại số 30

Tác giả

32

Vấn đề liên kết giữa các tác nhân để nâng cao năng lực tham gia của hàng nông sản Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu

2009

Kỷ yếu hội thảo khoa học đề tài cấp Nhà nước KX.01.16/06-10: “Chuỗi giá trị toàn cầu đối với hàng nông sản và vấn đề tham gia của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu trong điều kiện hiện nay”

Tác giả

33

Một vài ý kiến về tăng cường mối liên kết  giữa trường đại học với doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay theo tiếp cận công tác sinh viên

2009

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: “Tương tác trường đại học - doanh nghiệp theo mục tiêu nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội và năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp”

Tác giả

34

Thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp mây tre đan vùng Đồng bằng sông Hồng

2009

Tạp chí Phát triển kinh tế số 227

Tác giả

35

Measures to Promote Export of Basketwort from the Hồng Delta

2009

Economic Development Review, number 181

Tác giả

36

Tái cấu trúc doanh nghiệp mây tre đan xuất khẩu trong giai đoạn hiện nay

2010

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: “Tái cấu trúc ngành và các doanh nghiệp ngành công thương trong giai đoạn hậu khủng hoảng tài chính toàn cầu”

Tác giả

37

Đảm bảo nguồn cung cho hệ thống phân phối nông sản bằng việc tăng cường liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi cung ứng nông sản

2010

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: "Các cam kết WTO về dịch vụ phân phối - Những vấn đề đặt ra với Việt Nam"

Tác giả

38

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý sinh viên đáp ứng yêu cầu của học chế tín chỉ

2010

Kỷ yếu Hội thảo khoa học ĐHTM: “Đổi mới phương pháp đào tạo và quản lý đào tạo đáp ứng tuyên bố chuẩn đầu ra các chuyên ngành: Tổng kết 5 năm và định hướng phát triển”

Tác giả

39

Một số ý kiến về phát triển các hình thức thương mại trên thị trường nông thôn

2010

Tạp chí Khoa học Thương mại số 39

Tác giả

40

Một số vấn đề về phát triển thị trường thức ăn chăn nuôi ở nước ta hiện nay

2011

Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 15 (503)

Tác giả

41

Tăng cường quản lý nhà nước đối với nông sản nhập khẩu từ Trung Quốc

2011

Tạp chí Khoa học Thương mại số 43

Tác giả

42

Phát triển các hình thức thương mại hiện đại ở nông thôn - một xu hướng tất yếu

2011

Tạp chí Kinh tế và Dự báo - “Tổng quan kinh tế- xã hội Việt Nam” số 3 (15)

Tác giả

43

Thúc đẩy sự phát triển của các hình thức thương mại hiện đại trên thị trường nông thôn

2011

Tạp chí Phát triển kinh tế số 253

Tác giả

44

Expediting the Development of Modern Trading Patterns in the Rural Market

2011

Economic Development Review, number 207

Tác giả

45

Nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường nội địa trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay

2011

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: “Hội nhập: Hợp tác và cạnh tranh”

Tác giả

46

Dịch vụ chăm sóc khách hàng của ngành viễn thông Hoài Đức - Hà Nội

2012

Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 7 (519)

Đồng tác giả

47

Một số vấn đề về phát triển kỹ năng quản trị cho các nhà quản trị cấp trung tại các doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty lắp máy Việt Nam

2012

Tạp chí Khoa học Thương mại số 47

Đồng tác giả

48

Làng nghề Đông Giao, Hải Dương: Năng lực quản lý của chủ doanh nghiệp nhỏ

2012

Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 13 (525)

Đồng tác giả

49

Đa dạng hoá phương thức, hệ và trình độ đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2020

2012

- Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia: “Đào tạo nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La và vùng Tây Bắc trong tiến trình hội nhập”

- Tạp chí Khoa học Thương mại số 52

Tác giả

50

Vai trò điều tiết nhà nước đối với thị trường đạm urê

2012

Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 21 (533)

Tác giả

51

Phát triển chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn cho thị trường các đô thị lớn trong bối cảnh hội nhập

2012

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: “Hội nhập: Cơ hội và thách thức”

Tác giả

52

Nghiên cứu trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ ở làng nghề Đông Giao, Hải Dương

2013

Tạp chí Khoa học Thương mại số 59

Đồng tác giả

53

Giải pháp hạn chế rủi ro trong xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc

2013

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: “Hội nhập: Thành tựu và những vấn đề đặt ra”

Tác giả

54

Tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc

2013

Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 24 (560)

Tác giả

55

Research on Social Responsibility of Fine art Covered Wood Firms in Dong Giao Trade village – Hai Duong

2013

Trade Science Review number 02

Tác giả

56

Phát triển các hình thức thương mại trong xây dựng nông thôn mới

 

2014

Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 16

Đồng tác giả

57

Dệt may Việt Nam: Làm gì để giảm phụ thuộc nguyên - phụ liệu nhập khẩu từ Trung Quốc

2014

Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 20

Tác giả

58

Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy các học phần ở khoa Quản trị doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra về kỹ năng đối với sinh viên ngành quản trị kinh doanh

2014

Hội thảo Khoa học đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy đáp ứng chuẩn đầu ra của Trường đại học Thương mại tháng 11/2014

Tác giả

59

Để chủ động nguyên liệu cho ngành dệt may Việt Nam

2014

Tạp chí Khoa học Thương mại số 76

Tác giả

60

Giải pháp hạn chế rủi ro trong xuất khẩu nông sản của tỉnh Hà Tĩnh

2015

Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 13

Đồng tác giả

61

Một số ý kiến trao đổi về đạo đức kinh doanh trong bối cảnh hội nhập hiện nay

2015

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Khoa Quản trị doanh nghiệp năm 2015: “Đạo đức và văn hóa kinh doanh trong bối cảnh hội nhập”

Đồng tác giả

62

Phát triển kinh tế cá thể phi nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh

2015

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: “Kinh tế phi chính thức: Thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với các nền kinh tế” – Trường Đại học Thương mại 11/2015

Tác giả

63

Phát triển thị trường rau an toàn ở Hà Nội

2015

Tạp chí Khoa học Thương mại số 86 + 87

Đồng tác giả

64

Cooperative Relationship in VietNam export supply chain: Current Situation and Recommendations for improving Export Performance

 

2015

International Business and Management,

Volume 11 Number 2 31 October 2015, Peer reviewed journal (Canada)

Đồng tác giả

65

Xây dựng và phát triển chuỗi cung ứng hoa xuất khẩu Mộc Châu - Sơn La

2016

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: “Chính sách và giải pháp hỗ trợ xuất khẩu hàng nông sản sang thị trường Trung Quốc qua tỉnh Cao Bằng” – Cao Bằng 08/01/2016

Tác giả

3.      Các giáo trình và tài liệu tham khảo đã xuất bản

 

TT

Tên tài liệu

Loại tài liệu

Năm XB

Nhà xuất bản

Chủ biên/Thành viên

1

Khoa học quản lý

Sách tham khảo

2013

NXB Giáo dục

Chủ biên

 

 

 

 

 

 

                                                                             Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2016

Xác nhận của Trưởng bộ môn                                     Người khai ký tên

 
  

 

     Xác nhận của Trường                               PGS, TS Bùi Hữu Đức                        

               HIỆU TRƯỞNG