Khoa Quản trị kinh doanh thường xuyên duy trì các mối quan hệ với nhiều đối tác như các Khoa chuyên ngành của các trường đại học khối kinh tế và quản trị kinh doanh, các tạp chí khoa học chuyên ngành, các doanh nghiệp...
 
Một số đối tác chính của Khoa:
 
- Khoa Quản trị kinh doanh (HSB) - Đại học Quốc gia Hà Nội
- Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
- Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
- Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Ngoại Thương
- Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
- Khoa Quản lý kinh tế - Học viện chính trị KVI
- Tạp chí Kinh tế và Dự báo
- Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh - Chuỗi khách sạn tư nhân lớn nhất Việt Nam
- IIG Việt Nam
- Công ty cổ phần thực phẩm Đức Việt
- ...
 
"